Zespół Wokalny

Lekcje śpiewu w wielogłosie.

Grupa wokalna, w której soliści uczą się pracy zespołowej. Wspólne ćwiczenia, trening głosu, nauka śpiewu w wielogłosie, kształtowanie umiejętności współpracy w zespole i współodpowiedzialności w dążeniu do wyznaczonego celu.